Pletařský slang

Každý, kdo byl a je aktivní na internetu, zejména na sociálních sítích, se dříve či později dostal k různým podivným termínům a kombinacím písmen. Ty začali používat nejprve teenageři, jako třeba LOL (Laughing Out Loud = Směju se nahlas), OMG (Oh my God = Ach můj Bože),… , a mnoho dalších. Ale ani svět pletení nezůstal pozadu! A tak vznikla řada výrazů, s nimiž se můžeme setkat na Ravelry nebo v některých blozích o pletení. Ale nebojte, pletařský slang je jednoduchý a některé výrazy, jako jsou UFO, URO, SSS si dost možná snadno zapamatujete:). Zde je malý úvod …

FO = (Finished objekt) Dokončený projekt

Pletený nebo háčkovaný projekt, který je kompletně dokončen- včetně zapošití konce příze… Opakem FO může být OTN, PHD, WIP nebo UFO.

OTN = (On the needles) Na Jehlicích

Projekt, který je v současné době na pletacích jehlicích. Může to být PHD, WIP nebo UFO.

PHD = (Project half done) Polovina projektu

Zní to jako akademický titul, ale pokud jde o pletení nebo háčkování, jedná se o projekt, který je v polovině cesty k dokončení. 

WIP = (Work in progress) Probíhající práce

Jedná se o projekt, na kterém pravidelně pracujeme, například každý večer nebo každý víkend. Dokonce, i když nenajdeme čas napletení každý den, je projekt považován za WIP. Opak WIP by mohl být UFO.

UFO = (Unfinished Object) Nedokončený projekt

Každý projekt, který je OTN a je stále v procesu dokončení, ale není aktivně WIP, je považován za UFO.UFO může zůstat v tomto stavu částečného dokončení několik týdnů, měsíců nebo dokonce i let! Důvodů je mnoho. Možná, že další projekt se stal přitažlivější, mohla dojít příze;) nebo prostě není čas nebo chuť dále na UFO pracovat. Může se to stát celkem snadno, když máme více OTN a chybí motivace k dokončení a místo toho se vrháme na další práci. Důvodem může být právě SSS.

SSS = (Second sock syndrom) Syndrom druhé ponožky

Je to údajně široce rozšířený jev, ve kterém druhá ponožka jednoho páru trvá uplést mnohem déle než první nebodruhá ponožka ani nevznikne. První ponožku totiž pleteme s élanem, líbí se nám vzor a barvy příze,..  Ale jakmile se první ponožka dokončí, motivace začít plést tu druhou se zmenšuje a je mnohem nudnější plést zcela totožnou ponožku. Tento problém se netýká jen ponožek, ale taky rukávů, rukavic, botiček, atd. Řešením může být TAAT.

TAAT = (Two at a time) Dva současně

Pro některé lidi, je TAAT řešením problému SSS. Každý, kdo vyrobí dva identické díly nebo kusy paralelně, zabije dvě mouchy naráz. Dosažení výsledku trvá sice déle, ale oba kusy či díly budou spolehlivěji identické. A dokonce nevyprchá motivace pro jejich dokončení.  

URO / UO = (Unrecognized object) Neznámý či nerozpoznaný objekt

Může se stát, že objevíme staré UFO a už si nepamatujeme, co to mělo původně být. V takovém případě to nazýváme nerozpoznaný objekt (URO nebo UO). Pokud si v určitém okamžiku vzpomeneme a zatoužíme po jeho dokončení, stává se z něj opět UFO nebo možná i WIP a po dokončení dostane status FO. Jediný projekt tak může snadno projít několika fázemi.

Stash = Skrýš

Pletařský slang používá termín stash, který znamená skrýš. Tedy místo, chcete-li „syslírna“, kde skladujeme přízi, kterou jsme si během let nashromáždily. Každý kdo je “závislý” na pletení či háčkování mívá potíž ubránit se krásným klubíčkům a tak má doma svou menší či větší syslírnu. Příze mohou být roztříděny na policích,uloženy v těsně uzavřených plastových boxech, aby byly chráněny před moly nebo dekorativně naaranžovány v proutěném koši.

Stash-busting = Skrýš, která „praská ve švech“

Pokud se vaše syslírna rozrostla natolik, že byste potřebovali nafukovací dům či byt, pak už máte doma Stash-busting.

© Napsáno pro blog.svetprize.cz

Šárka Tichavská