CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI O OVČÍ VLNĚ

Ovčí vlna_ovečky v trávě
Mladá jehňátka na pastvě

Ovčí vlna patří mezi nejstarší textilní suroviny. Zpracovávaly ji už starověké civilizace v Egyptě, Mezopotámii a s pastevectvím se setkáváme i v biblických příbězích. Chov ovcí a zpracování ovčí vlny jsou neodmyslitelně spjaty i s českou a slovenskou krajinou. Tento tradiční materiál je oblíbený pro své vlastnosti a dodnes se zpracovává v řadě odvětví jako je lékařství, farmakologie, stavebnictví, kožedělný a kosmetický průmysl.

Obliba ovčí vlny v minulosti

Ovce se u nás chovaly od nepaměti a jejich obliba co do počtu chovaných ovcí během staletí stoupal. Svého vrcholu u nás dosáhl stav chovaných ovcí kolem let 1880. Tehdy čítal na tři milióny kusů, z nichž jeden milión činily merinové ovce. Jenže rostoucí poptávka po jemné merinové vlně měla za následek klesající odbyt tradiční české vlny. Další ránu zasadily chovatelům ovcí syntetické materiály.

Konkurenti ovčí vlny

Produkci vlny ochromil nástup módních akrylů, polyesterů, aj. materiálů, které se staly hitem 70. a 80. let 20. století. Ovčí vlna zkrátka nemohla umělým materiálům cenově konkurovat a tak ji syntetika téměř vytěsnila. Ještě začátkem 90. let na vesnicích skoro v každé zahradě spásalo trávu pár oveček nejrůznějších plemen. Chovaly se na vlnu, která se svážela do podniků na výrobu kvalitních přikrývek, dek a přízí. Dnes jsme svědky toho, že produkce vlny v Česku již takřka vymizela. Stáda ovcí byla zrušena jako důsledek dovozu levné merino vlny z Austrálie a Nového Zélandu. Merino vlna se stala pro svou jemnost a měkkost oblíbenější a žádanější. Nahradila tak tradiční vlnu českých oveček. O kvalitě a vlastnostech ovčí vlny je krásně popsáno a více se dočtete na stránkách o salašnictví.

Ovčí vlna opět v hledáčku zájmu

Je zřejmé, že naše nákupní preference toho kterého materiálu mají v konečném důsledku vliv i na chovatele ovcí, kterým se dnes nevyplatí ovčí vlnu prodávat, protože je zcela podhodnocená. Výkupní ceny vlny dokonce nepokryjí ani náklady spojené se stříháním ovcí.

I přes tyto nesnáze je a stále přibývá lidí, kteří preferují tradiční přístup k přírodě a navracejí se k vlastním kořenům. Uvědomují si bohatství českého venkova a cítí pokoru ke všemu, co jim příroda nabízí. Dokonce i my, přestože nežijeme zcela v sepětí s přírodou, můžeme svým postojem něco změnit. Znamená to přemýšlet o každé kupované věci a to nejen ovčí vlně a výrobcích z ní. Zjistit, odkud kupovaná věc pochází, kdo jí vyrobil a koho svým nákupem podporujeme, zda se jedná o místního drobného podnikatele nebo nadnárodní velkovýrobu. Vyžaduje to změnu myšlení a rozhodování o věcech, které nás obklopují a vědomí, že svými zdánlivě drobnými činy můžeme společně ovlivnit velké věci.

O tom, že svítá na lepší časy, co se týče změny přístupu k ovčí vlně a že přibývají lidé, kteří se nebojí vlastnoručně poznat cestu zpracování, se dočtete na stránkách stříhačů ovcí.

© Napsáno pro blog.svetprize.cz

Šárka Tichavská